فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

دانلود گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس

امروزه با توجه به تنوع و اهميت بيشتر لباس نسبت به گذشته روشهاي دوخت هم توسعه يافته است و در كنار كار دوخت نيز متدهاي الگوكشي جهت متناسب و خوش تركيب شدن بر روي بدن افراد برنامه ريزي و طراحي شده است. در اين بخش سعي شده تا انواع الگوهاي تدريس شده در آموزشگاه به نحو صحيح ارائه شود

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار

دانلود گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل