فایل های دسته بندی دام و طیور - صفحه 1

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه دولتي گاوداري

۱٫عنوان نام محل ۲٫موقعیت محل ۳٫بازار مصرف ۴٫تحلیل وضعیت محل ۵٫ مشخصات واحد ۶٫اقدامات انجام شده در همه بخش ها ۷٫تحلیل صحیح یا نا صحیح بودن امکانات فرمول خوراک (میزان در ۱ تن) ساختمان های زیرزمینی سیلو زایشگاه باکس های انفرادی جایگاه گاوهای نر

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل