فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

پايان نامه رشته رياضي

این مقاله بر گرفته از ترجمه دو موضوع در رابطه بادرونیابی یعنی مقدمه ای بر درونیابی چند جمله ای و پدیده رانگ در درونیابی می باشد.در این مقاله با استفاده از تقریب توابع درجه بالا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل