فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

پايان نامه رشته رياضي

این مقاله بر گرفته از ترجمه دو موضوع در رابطه بادرونیابی یعنی مقدمه ای بر درونیابی چند جمله ای و پدیده رانگ در درونیابی می باشد.در این مقاله با استفاده از تقریب توابع درجه بالا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود كتابچه ي راهنماي آموزشهاي زيست محيطي

در این فایل كتابچه ي راهنماي آموزشهاي زيست محيطي مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو

کارآموزی منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان:عناصری در طبیعت موجود می باشند که دارای هستة سنگین هسته و با صدور اشعه‌های a و b و گاما به عناصر سبکتر تبدیل می شوند، این عمل را فروپاشی می‌گویند. اشتعه a از جنس هلیم دو بار مثبت (He2+) می‌باشد. اشعه b، الکترون با بار منفی و دارای انرژی جنبشی می‌باشد...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت قطعات فلزي در صنعت خودروسازي

دانلود گزارش کارآموزی مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت قطعات فلزي در صنعت خودروسازي

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی شوینده ها

دانلود گزارش کارآموزی شوینده ها:

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل