فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

مفاهيم اساسي تصميم گيري

در این فایل مفاهيم اساسي تصميم گيري مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مصرف مواد مخدر در ايران

در این فایل مصرف مواد مخدر در ايران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشکلات و مسائل نوجوانان در دبیرستان

در این فایل مشکلات و مسائل نوجوانان در دبیرستان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کندذهنى کودکان

در این فایل کندذهنى کودکان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مد چیست

در این فایل مد چیست؟ مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مثبت‌ انديشي‌

در این فایل مثبت‌ انديشي‌ مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی در رابطه با محبت

در این فایل محبت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني جامعه شناسي دوركم

در این فایل مباني جامعه شناسي دوركم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زهكشي بهترين منابع انساني

در این فایل زهكشي بهترين منابع انساني مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی